บทความ royal1688s

NEWS AND ARTICLES

Ruby888 ไพ่ 13 ใบ

By | 2018-02-27

เกมส์ไพ่ 13 ใบ Ruby888 โดยเกมส์นี้เริ่มโดยการนำไพ่ทั้งหมด 52 ใบ มาแบ่งให้ผู้เล่นท่านล่ะ 13 ใบ โดยจะแบ่งไพ่เป็นชุดๆ 3ชุด ชุดแรก(3ใบ) ชุดสอง(5ใบ) ชุดสาม(5ใบ) โดยเปรียบเทียบไพ่เป็นชุดที่ใหญ่กว่าเป็นผู้ชนะ

กติกาการ ไพ่ 13 ใบ

ไพ่ 13 ใบ เป็นเกมส์ที่มีคาวมนิยมเล่นกันมากเพราะเป็นเกมส์ที่มีความสนุกสนาน ต้องใช้วิธีคิดวางแผนในการจัดไพ่นอกจากดวงแล้วยังต้องมีฝีมือในการเล่น มีวิธีเล่นและกฎกติกาที่เข้าใจง่าย ส่วนวิธีเล่นนั้นหลังจากล้างไพ่เสร็จสิ้น ให้นำไพ่ทั้งหมด52ใบ มาแบ่งให้ผู้เล่น4ฝ่ายๆละ13ใบเท่ากัน เมื่อผู้เล่นได้ไพ่มาจะต้องจัดไพ่ให้เป็น3ชุด ชุดแรก(3ใบ) ชุดสอง(5ใบ) ชุดสาม(5ใบ) ภายใน50วินาที ทุกตาให้ต่อเวลาคนละ1ครั้ง ครั้งละ30วินาที เมื่อจัดไพ่เสร็จให้คลิก(ตกลง) เพื่อแสดงว่าพร้อมเทียบไพ่ หมายเหตุ:ไพ่ทั้ง3ชุดนั้น จะต้องเรียงตามลำดับค่าของไพ่ ชุดแรกต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับชุดที่สอง ชุดที่สองต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับชุดที่สาม (ชุดแรก≦ชุดสอง≦ชุดสาม)

การเทียบไพ่

จะทำการเทียบไพ่ของผู้เล่นในแต่ละชุด ซึ่งต้องเทียบไพ่กับผู้เล่นทุกคน เช่น มีผู้เล่น ก、ข、ค、ง 4ท่าน กข กค กง ขค ขง คง เทียบกันทั้งหมด จะเทียบตามลำดับจากชุดแรกไปชุดสุดท้าย ชุดแรกเทียบชุดแรก ชุดสองเทียบชุดสอง และ ชุดสามเทียบชุดสาม ให้เทียบลักษณะไพ่ก่อน ถ้าลักษณะไพ่เหมือนกัน ให้เทียบที่แต้มบนไพ่ ถ้าแต้มไพ่เหมือนกันอีก ให้เทียบไพ่ใบถัดไป ถ้าไพ่เหมือนกันหมด ถือว่าเสมอกัน (ไพ่13ใบจะไม่เทียบดอกของไพ่ทุกดอกเท่ากันหมด)

ไพ่ 13ใบ กติกาเปิดโต๊ะ

ผู้เล่นที่เข้าร่วมเล่นเกมส์ ไพ่13ใบ จำเป็นที่ต้องมียอดเงินต่ำสุด 50เท่าของยอดเงินเดิมพัน เช่นผู้เล่นอยากเข้าเล่นโต๊ะ100 ต้องมียอดเงินต่ำสุด 5000 จึงจะเล่นเกมส์ได้ ไพ่13ใบ เล่นแบบหนึ่งตาทุกเกมส์ ฉะนั้นยอดแต้มขั้นต่ำที่เข้าโต๊ะเหมือนกับยอดเงินจำกัดที่เปิดโต๊ะ หลังจากจบตาแล้วระบบตรวจสอบโดยอัตโนมัติว่า ยอดเงินต่ำสุดของผู้เล่นพอที่จะเข้าเกมส์ต่อไปหรือไม่

ยอดเงินเดิมพัน 10 30 100
ยอดแต้มขั้นต่ำที่เข้าโต๊ะ 500 1500 5000
ยอดเงินจำกัดที่เปิดโต๊ะ 500 1500 5000